Daidoji Kentaro

A charismatic athelete who wears his heart on his sleeve

Description:
Bio:

Daidoji Kentaro

Rokugan High School gpyogm